Obsługa informatyczna firm – Koszty, kryteria, ryzyko i korzyści

Zalety przy umowy na informatyczną obsługę firm biurowych.

Osbługa informatyczna firm czy jest potrzebny usługa informatyczna?

Przed podjęciem decyzji o outsourcingu IT należy rozważyć kilka czynników. Są to: koszty, kryteria, ryzyko i niezawodność. Chociaż zatrudnianie zewnętrznych informatyków jest najtańszą opcją, nie zawsze jest to najlepszy wybór. Zawsze najlepiej jest sprawdzić referencje i poprosić o nie przed podjęciem decyzji.

Koszty

Outsourcing operacji IT może być opłacalnym sposobem na zmniejszenie kosztów operacyjnych. Jednym z przykładów jest branża ubezpieczeń zdrowotnych, która zleciła operacje na danych firmie IBM. Dzięki temu zmniejszyli koszty przetwarzania roszczeń dla swoich klientów. Podobnie, obsługa informatyczna firm może również zmniejszyć koszty personelu IT. Jest jednak kilka rzeczy, które należy rozważyć przed podjęciem decyzji o outsourcingu operacji IT.

Koszty outsourcingu IT różnią się w zależności od rodzaju dostawcy. Niektórzy dostawcy są bardziej opłacalni niż inni, a inni są drodzy. Niektórzy dostawcy oferują z roku na rok obniżki cen, które przenoszą na swoich klientów. Ostatecznie koszty obsługi IT dla firm będą zależeć od poziomu usług, jakie może zapewnić każdy dostawca.

Outsourcing obsługi IT dla firm może angażować zespół profesjonalistów o różnych specjalizacjach. Niektóre projekty mogą obejmować programistę młodszego lub średniego szczebla, a także inżyniera QA, kierownika projektu i projektanta UI/UX. Ceny to kolejny ważny czynnik, ponieważ niektórzy dostawcy oferują wycenę swojej pracy na podstawie godzinowej, podczas gdy inni będą wystawiać faktury za cały proces. Różne modele cenowe mogą prowadzić do różnych cen końcowych, ale średnia cena zależy od wielkości organizacji i złożoności rozwoju IT.

Najlepszym podejściem do oceny kosztów jest przeprowadzenie analizy kosztów. Pomoże to określić, czy taniej jest wykonać dane zadanie we własnym zakresie, czy też z dostawcą BPO. Chociaż oszacowanie kosztów może być trudne i czasochłonne, jest to pierwszy krok do określenia, czy warto zlecić dany proces na zewnątrz. Outsourcing procesu może pomóc w obniżeniu kosztów i utrzymaniu wysokiej jakości.

Outsourcing projektów rozwoju oprogramowania może pomóc firmom w obniżeniu kosztów poprzez zatrudnianie zdalnych programistów z krajów o dużej puli talentów. Wykorzystując globalną pulę talentów, firmy mogą skorzystać z niższych wynagrodzeń i uniknąć kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników w firmie.

Kryteria

Outsourcing funkcji IT wymaga dokładnego przemyślenia i starannego wyboru właściwego partnera. Kluczowe jest posiadanie jasnej linii pracy, wskazującej role zespołu wewnętrznego i partnera outsourcingowego. Ważne jest również ustanowienie jasnej linii komunikacji podczas całego procesu. Jeśli to możliwe, sprzedawca off-shore powinien udać się do siedziby klienta podczas fazy projektowania i zintegrować się z zespołem firmy. Dzięki temu okres przejściowy będzie mniej czasochłonny i zapewni lepsze dostawy.

Kolejnym ważnym czynnikiem do rozważenia jest bezpieczeństwo danych. Firmy outsourcingowe muszą zapewnić, że chronią dane i zapobiegają ich utracie. Musi również istnieć system odzyskiwania danych w przypadku ich naruszenia. Europejscy nabywcy często wymagają od swoich dostawców systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, zwłaszcza w branżach, w których bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie.

Firmy powinny również upewnić się, że spełniają obowiązkowe wymogi prawne, takie jak przepisy dotyczące praw autorskich i ochrony danych osobowych. W przypadku rynku europejskiego oznacza to konieczność przestrzegania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej oraz unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR). Firmy powinny również monitorować ważne standardy i być na bieżąco.

Solidny proces selekcji jest niezbędny do wyboru właściwego partnera w zakresie outsourcingu IT. Po zawężeniu listy potencjalnych partnerów, nadszedł czas na porównanie i ocenę ich wartości. W tym celu ważne jest, aby poprosić o demonstracje od dostawców z krótkiej listy. Demonstracje pomogą określić poziom wiedzy i możliwości integracyjne partnera outsourcingowego.

Outsourcing umożliwia firmom korzystanie z elastycznego zespołu programistów, projektantów i kreatywnych myślicieli. Dzięki temu firmy mogą skupić się na budowaniu właściwego produktu cyfrowego. Outsourcowane usługi IT dla firm mają duży rynek wzrostu i przewiduje się, że do 2027 roku osiągną 937 mld USD.

Ryzyko

Jednym z najistotniejszych zagrożeń związanych z obsługą IT dla firm jest ryzyko utraty kontroli nad danymi biznesowymi. Dane te mogą zostać skradzione przez stronę trzecią, co czyni firmę odpowiedzialną za wszelkie wynikające z tego naruszenia. Aby temu zapobiec, firmy powinny ustalić solidne umowy SLA dotyczące ochrony danych ze swoimi dostawcami. Powinny również wymagać od swoich dostawców niezależnych raportów z audytów.

Co więcej, dostawca zewnętrzny może nie być w stanie zapewnić obsługi informatycznej dla firm, które są kluczowe dla przedsiębiorstwa. Niewystarczające szkolenia, nieodpowiedni przydział zasobów lub nieefektywne procesy kontrolne mogą spowodować znaczne pogorszenie jakości usług. Co więcej, niewystarczający personel i kompetencje mogą spowodować, że firma będzie miała trudności z zatrudnieniem nowych pracowników, co utrudni rekrutację odpowiednich talentów.

Kolejnym ryzykiem związanym z obsługą informatyczną firm jest możliwość naruszenia reputacji firmy. Ponieważ funkcja zlecona na zewnątrz jest uważana za przedłużenie firmy, każdy incydent związany z funkcją zleconą na zewnątrz może mieć negatywny wpływ na wizerunek firmy. Taka wpadka może również wpłynąć na cały proces outsourcingu.

Korzyści z obsługi informatycznej dla firm obejmują redukcję kosztów, zwiększenie niezawodności, obsługi i wsparcia oraz dostęp do wysoko wyspecjalizowanej technologii i specjalistycznej wiedzy. Z outsourcingiem IT wiążą się jednak pewne zagrożenia, dlatego ważne jest, aby dokładnie rozważyć ryzyko związane z tą strategią i jak najlepiej je ograniczyć.

Innym ryzykiem związanym z outsourcingiem IT jest to, że może on prowadzić do tarć w kulturze firmy. Na przykład, niektórzy pracownicy mogą czuć się zagrożeni przez outsourcing ich pracy, co może spowodować niskie morale, a nawet rotację. Dlatego ważne jest, aby starannie wybrać odpowiedniego MSP, aby zapewnić, że wysiłki związane z outsourcingiem IT będą tak gładkie, jak to tylko możliwe.

Niezawodność

Niezawodność jest ważnym elementem outsourcingu IT. Oznacza, że wyniki systemu są spójne i stabilne, a użytkownik może mieć pewność, że będzie on działał zgodnie z planem. Chociaż niezawodność nie zawsze jest mierzalna, jest ważna w wielu przypadkach, ponieważ brak zaufania do wydajności recepcjonistki w szpitalu może prowadzić do niepokoju o jakość operacji.

Outsourcing oparty na niezawodności koncentruje się na zmniejszeniu kosztów utrzymania i skupia się na poprawie niezawodności. Podczas gdy w pierwszym roku umowy koszty utrzymania będą prawdopodobnie wyższe, zaczną one spadać w drugim lub trzecim roku. W tym okresie wzrośnie niezawodność. Ważne jest, aby wziąć to pod uwagę przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy. Outsourcing oparty na niezawodności może być doskonałym wyborem dla wielu organizacji.

Chociaż DevOps i interfejsy programowania aplikacji mogą pomóc firmom w poprawie niezawodności oprogramowania, nie rozwiązują one podstawowego problemu niezawodności oprogramowania. Niezawodność oprogramowania jest wynikiem oprogramowania i środowiska operacyjnego. Jakość oprogramowania ostatecznie wpłynie na niezawodność systemu, co ostatecznie wpływa na postrzeganie niezawodności systemu przez klienta.

Niezawodność jest istotnym czynnikiem, którego należy szukać w outsourcingu dla małej firmy. Przed wyborem dostawcy, upewnij się, aby zbadać ich tło, reputację i referencje. Te dadzą Ci pomysł, czy dany dostawca jest wiarygodny. Ponadto, trzeba mieć pewność, aby ustawić rozsądny budżet. Jeśli zatrudniasz firmę offshore, pamiętaj, że prawdopodobnie zwiększą budżet, jak również czas trwania projektu.

Testowanie jest również kluczowym elementem. Jest to niezbędne, aby mieć pewność, że jakość oprogramowania jest na miarę. Upewnij się, że twój dostawca outsourcingu wykonuje kompleksowe testy. Ty i dostawca powinniście uzgodnić akceptowalny poziom zdawalności dla każdego testu. Istotne jest również, aby być przejrzystym co do kosztów związanych z procesem testowania. Co więcej, powinieneś omówić konsekwencje niepowodzenia i przeróbek z wyprzedzeniem.

Bezpieczeństwo

Outsourcing bezpieczeństwa dla firm oferuje wiele korzyści, w tym opłacalny pakiet i elastyczność. Dostawcy usług bezpieczeństwa korzystający z outsourcingu mają doświadczenie i infrastrukturę pozwalającą na szybkie wdrożenie i zarządzanie rozwiązaniami w środowisku klienta. Outsourcing bezpieczeństwa dla firm może również pomóc firmom szybciej osiągnąć wyższy poziom dojrzałości bezpieczeństwa. Może również uwolnić wewnętrzne zespoły ds. bezpieczeństwa, aby skupiły się na głównych celach biznesowych i może zminimalizować obciążenia administracyjne.

Wybierając dostawcę rozwiązań bezpieczeństwa, upewnij się, że wiesz, czego oczekujesz od dostawcy usług. Nie wystarczy znaleźć takiego, który oferuje konkurencyjną cenę, ważne jest również zrozumienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i tego, jak każde rozwiązanie może pomóc firmie spełnić te wymagania. Najlepiej wybrać partnera w zakresie bezpieczeństwa, który ma sprawdzone doświadczenie, solidne podstawy finansowe i udokumentowane osiągnięcia.

Outsourcing wymagań w zakresie bezpieczeństwa może pomóc odciążyć wewnętrzny zespół IT i zaoferować ochronę 24/7. Tworzenie wewnętrznego zespołu ds. bezpieczeństwa cybernetycznego może być kosztowne i czasochłonne. Koszty zatrudnienia odpowiedniego personelu, inwestowania w najnowsze technologie i gromadzenia informacji o zagrożeniach mogą szybko stać się zaporowe. Outsourcing umożliwia zespołowi ds. bezpieczeństwa skalowanie w górę i w dół w celu reagowania na zmieniające się potrzeby biznesowe i ewoluujący krajobraz zagrożeń.

Outsourcing może również ułatwić proces zmian w miarę rozwoju firmy. Outsourcing oznacza, że można się rozwijać, nie martwiąc się o zatrudnianie kolejnych pracowników IT lub powiększanie zespołu bezpieczeństwa na miejscu. Niezależnie od tego, czy Twoja firma jest mała czy duża, dostawcy usług bezpieczeństwa na zasadzie outsourcingu mogą poradzić sobie z wyzwaniami związanymi z zarządzaniem rozwijającą się siecią komputerową. Usługi te mogą pomóc firmie w rozwoju i dalszym prosperowaniu, chroniąc jednocześnie jej cenne dane.

Tworzenie wewnętrznego zespołu bezpieczeństwa może być wyzwaniem, a często trudno jest zapewnić, że zespół ten jest wysoko wykwalifikowany i wyszkolony. Na szczęście outsourcing ochrony zapewnia dostęp do doświadczonego zespołu ekspertów ds. bezpieczeństwa, którzy są na bieżąco z najnowszymi trendami w branży.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]